Primary Color

Secoundary Color

Layout Mode

Body Background style

Select Background Color

Kursy i szkolenia dla firm

Naszymi lektorami są przede wszystkim nauczyciele akademiccy, młode ambitne osoby z przygotowaniem pedagogicznym i merytorycznym oraz native speakerzy. Prowadzą oni dla Państwa kursy doszkalające oraz szkolenia dla firm z języka rosyjskiego i ukraińskiego. Dla Klientów indywidualnych oferujemy naukę języka rosyjskiego i ukraińskiego także w ramach kursów przygotowawczych do matury.

Poza tym posiadamy również bogate doświadczenie w nauczaniu polskiego dla obcokrajowców.

W EastLang nauka języka ukraińskiego i rosyjskiego na szkoleniach dla firm i klientów indywidualnych, jak również polski dla obcokrajowców odbywa się na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferujemy Państwu m.in.:

  • kursy językowe o profilu zawodowym,
  • szkolenia z ukraińskiego i rosyjskiego dla firm dedykowane kadrze funkcyjnej czy zarządzającej,
  • zajęcia indywidualne – zarówno dla chcących samodzielnie rozwijać swoje kompetencje, jak również tych, których interesuje indywidualny kurs przygotowawczy do matury.

Prowadzone przez nasz szkolenia dla firm oraz kursy doszkalające z języka rosyjskiego, ukraińskiego lub polskiego dla obcokrajowców mogą mieć różnorodny charakter:

  • Zajęcia o profilu ogólnym – dla osób chcących wzbogacić słownictwo związane z sytuacjami życia codziennego. Idealna propozycja dla wszystkich, którzy będą przebywać poza ojczyzną dłuższe okresy czasu i chcą swobodnie porozumiewać się z mieszkańcami danego Państwa.
  • Zajęcia o profilu ogólnym z elementami biznesu – dla osób chcących rozwijać kompetencje pod kątem zagadnień środowiska biznesowego i obowiązków wykonywanych w pracy. To szkolenie dla firm lub klientów indywidualnych polecamy szczególnie tym wszystkim, których praca wymaga kontaktu z klientami lub partnerami biznesowymi, jak również obsługi sprzętów czy specjalistycznego oprogramowania.
  • Zajęcia o profilu branżowym – dla osób chcących doskonalić się w zakresie słownictwa specjalistycznego. Kursy doszkalające o profilu branżowym dedykowane są osobom, które w codziennej pracy stosują fachową terminologię stricte związaną z ich dziedziną specjalizacji.
  • Kursy przygotowawcze do matury – dla osób przygotowujących się egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub ukraińskiego. Nauka zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, której celem jest rozwinięcie umiejętności rozumienia ze słuchu, jak również samodzielnego tworzenia wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Program naszych szkoleń językowych dla firm z ukraińskiego, rosyjskiego i polskiego dla obcokrajowców, jak również kursów doszkalających czy przygotowawczych do matury dopasowywany jest do oczekiwań i potrzeb Klienta. Zajęcia mogą być prowadzone w siedzibie Państwa firmy lub też innym wskazanym miejscu.

Dzięki naszym wykwalifikowanym lektorom oraz zajęciom przygotowanym pod kątem potrzeb uczestników zajęć, nasze szkolenia dla firm z języka ukraińskiego, rosyjskiego czy polskiego dla obcokrajowców, jak również zajęcia indywidualne są niezwykle skuteczne. Nasi uczniowie chętnie i bez obaw wykorzystują nowo nabyte umiejętności w praktyce! Stań się jednym z nich lub zatroszcz się o rozwój swoich pracowników!